Du er her:

Nettverksmøte for bedifter og skoler om anleggsgartnerutdannigen

Fra 02.11.2017 kl. 10:30 til 03.11.2017 kl. 16:00

Årlig nettverkstreff mellom våre skoler , opplæringskontorene, bransjen og lærlingebedriftene. I år vil vi besøke Region vest og høre hvilke erfaringer de har med rekrutteringskampanjer, samfunnskontrakten og samarbeidet med fylket og skolene i regionen. Nærmere program kommer.

Kalender

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970