Du er her:

Landsstyrets møte LS-2 2017

Fra 06.03.2017 kl. 09:00 til 06.03.2017 kl. 15:00

Dagsorden:

Sak 1.  Godkjenninger

Sak 2.  Referatsaker

Sak.3  Økonomi-

           Resultat 1 kvartal 2016

Sak 4.  Driftsrapport sekretariatet

Sak 5   Samarbeidsorganisasjonene Fagus /SOA/OKAB

Sak 6  Årsmøtet 2016-evaluering

          Faglig innhold

          Praktisk gjennomføring   

Sak  7   Fornying av etiske retningslinjer NAML

Sak 8    Innkommen sak til etisk utvalg, NAML

Sak  8   Utviklingsredegjørelse anleggsgartnerfaget

Sak  9   Bedre Bedrift- status

Sak 10  NOU 2016:16 Overvann-status

Sak 11  Arbeidsgruppe – leverandøravtaler

Sak 12  Opptak av nye medlemmer

Sak 13  Nordisk samarbeid, NP og Nordisk konferanse 2016/17

Sak 14  Eventuelt

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970