Vaglid AS – en grønn bedrift i sørvest

Nytt medlem i 2017 som tilbyr servicetjenester innen det grønne fag. De har høy kompetanse og lang erfaring innen opparbeidelse, skjøtsel og vedlikehold av grønt- og parkanlegg. 70% av aktiviteten i dag er skjøtsel og vedlikehold. De flyttet nylig inn i ny driftsbygning.

NAMLs sekretariat traff daglig leder Kåre Inge Hettervik en varm augustdag i 2017.

Vaglig as baserer seg på kun lokalt ansatte med 12 faste og 4 på innleie. Bedriften har god kompetanse og består av anleggsgartnermester, anleggsgartnere, lærling i anleggsgartnerfag, agronomer, hjelpearbeidere og blomsterdekoratør.

Kåre Inge Hettervik bidrar godt til rekrutteringen til faget med egne lærlinger og er også aktiv i prøvenemda i Rogaland.

Januar -2018 deltok Kåre Inge i NAMLs strategikonferanse i arbeidet med utarbeidelse av strategi 2019-2022. Denne kunnskapsrike og hyggelige faglige leder håper vi å se mere til!

 

http://naml.no/getfile.php/Bilder/Artikkelbilder/vagsli1%20300x225.jpg%20%28article%29.jpghttp://naml.no/getfile.php/Bilder/Artikkelbilder/bil.jpg%20%28article%29.jpghttp://naml.no/getfile.php/Bilder/Artikkelbilder/gress.jpg%20%28article%29.jpg

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970