Du er her:

Nyttig faglig påfyll og en positiv bransjetilhørighet

Et medlemskap hos NAML gir nyttig faglig påfyll og en positiv bransjetilhørighet innenfor en organisasjon som arbeider aktivt for det grønne byggefagets plass.

 

 

Hva tilbyr naml sine medlemmer?

I tillegg til gunstige innkjøpsordninger og juridisk bistand i arbeidsgiverspørsmål, får medlemmet tilgang til:

 

1. Eget styringssystem for medlemsbedriftene, som bidrar til:

  • Ivareta helse, miljø og sikkerhet på bygge- og arbeidsplasser.
  • Sikre kvaliteten på selve byggeprosessen.
  • Systemet er gratis, bransjerettet og er svært enkelt å bruke.

2. Felles markedsføringsmateriell.

3. Gode innkjøpsavtaler.

4. Rekrutteringsprogram, http://www.blianleggsgartner.no/

5. Medlemskap i Norges eneste grønne bransjeorganisasjon, en organisasjon som arbeider for det grønne byggefagets fremtid.

6. Knyttet til byggebransjen egen Håndverkerklagenemnd www.håndverkerklagenemda.no gir en markedsfordel for våre medlemmer og en trygghet for våre kunder

 

Vil i tillegg kunne få tilbud og delta på:

  • Medlemsmøter og regionale samlinger
  • Fagseminardager, kurs og etterutdanning til rabatterte priser
  • Årsmøter og sosiale sammenkomster
  • Studiereiser og messe

 

Hvert medlem faktureres i tillegg for fagbladet Park & Anlegg for abonnementsprisen.

Grønt miljø, dansk fagtidsskrift av høg kvalitet er en del av serviceavgiften.

 

Kontingenter 

Vi er knyttet til NHO som arbeidsgiverorganisasjon og har valgt å synliggjøre kontingenten til NHO som egen innbetaling.

Derfor betales individuelle kontingenter.

 

1.      NHO- medlemskap er 1,35 promille av lønnsgrunnlaget for foregående år.

2.      Medlemskontingent naml er kr 1800,-

3.      Serviceavgift til naml etter tabell vedtatt av årsmøtet

 

Ønskes ytterligere opplysninger ta kontakt med :

Merete Bellingmo

Daglig leder

NAML

Mob 934 40 970

m.bellingmo@naml.bnl.no

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970