Du er her:

Gunstige rammavtaler som er inngått på vegne av et felleskap i BNL

Avtalene inneholder varer og tjenester som er viktige for den enkelte medlemsbedrift og for felleskapet, som består av ca 3200 bedrifter. Noen av avtalene kan også benyttes av bedrifter.

NAML som forening har som visjon å styrke anleggsgartneren og fronte det grønne byggfaget.

Som alle virksomheter trenges det økonomiske ressurser til å utøve denne oppgaven.

 

Inntektene til NAML består av serviceavgift og kontingent til foreningen fra medlemsbedriftene og inntekter fra våre innkjøpsavtaler.

Innkjøpsavtalene er inngått for å gi våre medlemmer gunstige og rabatterte priser hos utvalgte leverandører som er viktige for bransjen.

Inntektene gir mulighet til å gi NAMLs medlemmer en fordel som for eksempel at kompetansegivende kurs og samlinger og KS og administrasjonsverktøyet EnBedreBedrift er kostnadsfritt for våre medlemsbedrifter.

 

Serviceavgift og kontingent på 75 % av inntekten og bonus fra leverandøravtalene på resterende 25% av inntekten er derfor NAMLs de eneste inntektskilder til dette tilbudet.

Vi oppfordrer derfor til å benytte rabattavtalene som ytterligere vil styrke bransjen gjennom bedring av rammevilkårene.

Kalender

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970