Du er her:

Gunstige rammavtaler som er inngått på vegne av et felleskap i BNL

Avtalene inneholder varer og tjenester som er viktige for den enkelte medlemsbedrift og for felleskapet, som består av ca 3200 bedrifter. Noen av avtalene kan også benyttes av bedrifter.

Kalender

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970