Du er her:

Serviceavgift 2016

Årsmøtet i NAML vedtar årlig satsene til serviceavgiften i NAML

Gruppe

Driftsinntekt

2015

i mill.kroner

Serviceavgift

i kroner

1

Under 1

Kr.   8 300

2

1-2

Kr. 10 600

3

2-3

Kr. 12 950

4

3-4

Kr. 17 150

5

4-6

Kr. 21 200

6

6-8

Kr. 24 700

7

8-10

Kr. 28 300

8

10-14

Kr. 31 180

9

14-18

Kr. 36 450

10

18-22

Kr. 38 860

11

22-25

Kr. 40 350

12

25-30

Kr. 41 200

13

30-35

Kr. 48 230

14

35-40

Kr. 53 350

15

40-og over

Kr. 58 750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970