Du er her:

2. Velg 2-3 bedrifter og be om tilbud

Det er tre faggrupper som arbeider på tak. Det er noen oppgaver som alle gjør slik som legging av vanlig stein/belegg til skråtak, men i tillegg er det spesialområder:

Taktekker (tak- og membrantekker) Spesialist på flate tak med tekking av belegg i baner som sveises sammen. I tillegg legger de membraner i våtrom, på terrasser, parkeringsplasser, avfallsdeponi og takhager osv.

Blikkenslager. Spesialist på båndtekking, kobbertekking. I tillegg kan de lage og monterer takrenner, beslag rundt piper, vinduer, stiger og lignende. www.vbl.no

Tømrer. Setter opp hus inkludert takkonstruksjon og tekker taket med bl.a. takstein. På nye hus er det ofte de som monterer takrenner, snøfangere og stiger også. www.byggmesterforbundet.no


SIKRING

Arbeid på tak er risikofylt og skal ikke utføres uten tilstrekkelig sikring. Arbeidstilsynet har i samarbeid med bransjeorganisasjonene og Fellesforbundet utarbeidet regler for hvordan man skal sikre seg ved arbeid på tak. Disse finnes på våre sider.
Som byggherre har du ansvar for at sikkerheten ivaretas selv om du overlater det praktiske til håndverkeren/entreprenøren. Bestemmelsen finner du i byggherreforskriften. Alle ulykker skal innrapporteres til Arbeidstilsynet.

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970