Du er her:

Nettverksmøte for bedifter og skoler om anleggsgartnerutdannigen

Fra 02.11.2017 kl. 10:00 til 03.11.2017 kl. 15:00

Årlig nettverkstreff mellom våre skoler , opplæringskontorene, bransjen og lærlingebedriftene. I år vil vi besøke Region vest og høre hvilke erfaringer de har med rekrutteringskampanjer, samfunnskontrakten og samarbeidet med fylket og skolene i regionen. Påmelding:

Pedagogisk nettverk ble etablert i 1999 av naml med tittelen: Kvalitetssikring av anleggsgartnerutdanningen-, Anleggsgartnerfagets pedagogiske nettverk, senere forkortet til Pedagogisk nettverk.

 

Påmelding: https://event.nho.no/skjema/?event=8930

 

Fag og utdanning i endring

Møtet i 2017 er kanskje det viktigste i de 18 årene møtene har vært avholdt. Videregående utdanning er i endring, anleggsgartnerfaget har skiftet programretning, vi har fått et eget godkjenningsområde i nSG, det er innført seriøsitetskrav som i sum vil øke etterspørselen etter fagbrev i anleggsgartnerfaget. Samtidig utdanner vi alt for få anleggsgartnere, hvordan kan vi felles øke rekrutteringen til anleggsgartnerfaget? 

 

Bransjens rammevilkår

Utdanningen er dimensjonerende for hva bransjen kan utføre i norsk byggeri. Mange vil ha en bit av vårt allsidige og flotte fag. Hvor starter og slutter anleggsgartnerarbeid? Vi grenser og til dels overlapper med andre byggfag. Hva er anleggsgartnerarbeider i dag og i morgen?

 

Samarbeidet i Bergen- en suksess.

Vi møtes i Bergen, stedet der bransje, skole og opplæringskontor i felleskap har bygget et opplegg som har ventelister.

Dag 1 følger vi suksessopplegget "Ka Vil Du Bli "der bransje, skole og opplæringskontor deltar. Dag 2 diskuterer vi ny fagplan, videreutdanning og rammevilkår som påvirker utdanningens innhold og organisering.

Fagutdanningen er fagets identitet og fremtid. Det er du som påvirker innhold og organisering av anleggsgartnerutdanningen. Har du en mening om dette regner vi med at vi møtes i Bergen 2-3 november.

I vedlegget finner du link til påmelding og bestilling av overnatting, er du raskt ute er det rimelige fly billetter til Bergen.

 

Velkommen til Bergen.

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970