Du er her:

Om NAML

norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører er en landsomfattende medlemsstyrt organisasjon for næringsdrivende innen den grønne sektor.

Organisasjonen er bransjens møteplass og herfra sendes aktuell informasjon til alle medlemsbedriftene.
Vi arbeider daglig med å samle den grønne bransjen slik at vi kan stå sterkest mulig i kampen om
anleggegartnernes plass i bygg- og anleggsbransjen spesielt og samfunnet generelt.
Vi ønsker å skape best mulig vilkår for bransjen og å styrke fagopplæring, etter-og videreutdanning.  I tillegg er organisasjonen bransjens sosiale treffpunkt hvor medlemmene kan møtes til hygge og nytte.
Organisasjonen har eget sekretariat med to heltidsansatte.

I tillegg til formålsparagrafen ønsker vi:

  • Å ivareta medlemmenes faglige og merkantile interesser
  • Å verne om anleggsgartnerfagets tradisjonsrike betydning
  • Å samarbeide med andre organisasjoner med felles interesser
  • Å øke medlemmene og de ansattes fagkunnskaper gjennom ulike kurs og opplæringstiltak

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970