Du er her:

Hjelp til bedrifter i korona situasjonen

NAML har her samlet en oversikt over råd, problemstillinger og anbefalte tiltak fra NHO, Byggenæringens landsforening og hele fellesskapets bidrag til hjelp for bedriftene

NAML og BNL er hele tiden nå i kontakt for å avklare problemstillinger dere som medlemmer står overfor.

Noe av dette er dere allerede kjent med, andre er nye.

 

  • Byggenæringen har opprettet en ny egen side om arbeidsforhold og koronaviruset.

https://www.bnl.no/arbeidsforhold/hms/koronaviruset-rad/

Her finner du mange svar- men ikke alle. Dette fordi ikke alt er helt avklart med prosedyrer på alle nye tiltak som kommer.

For øvrig gjelder kjente prosesser innen AML , så her gjelder det å sjekke det meste.

Husk du trenger dine ansatte når dette er over.

Vi anbefaler å følge bnl.no og holde deg oppdatert der.

 

  • Ny:Sjekkliste for håndverkere  -koronaviruset 17.03.2020

https://www.bnl.no/artikler/2020/sjekkliste-handverker/

 

  • Permitteringer:

Følg her NHO/  Arbinn  og bruk gjerne skjema her på f.eks varsel.

Anbefaling er å sende varsel til hvert enkelt ansatt med navn, sendt på nett så det er lett og registrere på nett til Nav.no

Som arbeidsgiver melder du fra til de ulike Nav- kontor den enkelte tilhører

Arbeidstaker må selv gå inn og registre seg som arbeidsledig

Du finner også informasjon om permittering som inneholdt bl.a. denne linken når det gjelder varselsplikt: https://arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/

  • Kontraktsmessige konsekvenser av koronaviruset – varsling mv

Vi utarbeider nå et skriv på dette i samarbeid med adv. Tryti. dette er sendt ut på mail.

Her er lenke til EBA med gode eksempler og svar https://www.eba.no/artikler/2020/koronavirus--bedriftsinterne-tiltak-og-eventuelle-kontraktsmessige-konsekvenser/

Til da finnes dette fra NHO.

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/korona-og-kontrakter/

 

  • Tiltak for å hindre smitte

BNL/bransjenes anbefalinger om smittevern på byggeplass- tilrettelegging for fortsatt drift - oppdatert versjon 17.03.2020

Helsedirektoratet: Tiltak for å hindre spredning av covid19

 

Trenger du ytterligere bistand

Ta kontakt på mobil 934 40 970 eller mail m.bellingmo@naml.bnl.no

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970