Du er her:

Hjelp til bedrifter i korona situasjonen

Ved reduserte inntekter anbefaler vi å søke i kompensasjonsordningen-Krisepakke 3

6.4.2020

 

Ved reduserte inntekter pga. corona-epidemien , anbefaler vi å  søke om kompensasjon i ordningen som ble lagt frem 3.4.2020 - "Krisepakke 3".

Ordningen gjelder for bedrifter som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 20 prosent per måned sammenlignet med samme måned foregående år.

"Bedriften må ha hatt et omsetningstap på minst 20 prosent i mars 2020 sammenliknet med mars 2019 eller gjennomsnittet av januar og februar 2020 (se forrige punkt om hvem som kan bruke hhv. mars 2019 og gjennomsnitt januar/februar 2020). For hver av månedene april og mai må omsetningstapet være 30 prosent. Omsetning av finansaktiva regnes ikke med."

For bedrifter som ikke er pålagt å stenge får de dekket inntil 80 prosent av bortfalt omsetning som skulle dekket faste kostnader.

Her finner du opplysninger og veiledning om ordningen:

https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/kompenasjonsordningen/

 

Formålet med ordningen er å hjelpe bedrifter som i utgangspunktet er levedyktige, men som nå sliter på grunn av omsetningsfall og faste utgifter som må dekkes uansett. Ordningen gjelder «faste uunngåelige kostnader». Det vil si eksempelvis husleie, forsikring, strøm, regnskap og rentekostnader . Listen ser dere i lenken fra arbinn.no. Legg merke til leie av utstyr og transportmidler. Leasing-avtaler vil komme inn her.

Dere må selv rapportere inn omsetningsfall og faste utgifter ved å levere en «mini-selvangivelse» ved innsending av søknad. Dette skal gjøres i en teknisk løsning som kommer, og som skal være på plass innen 17. april.

 

Det er et tak på 30 mill. kroner i kompensasjon pr bedrift/juridisk enhet pr måned. Når det gjelder konsern vil regjeringen komme tilbake med høyere grense i forskrift senere.

Eksempel

Her er et regneeksempel fra Anleggsmaskinen, med beregning av kompensasjon for en bedrift som har mistet omsetningen – men ikke er pålagt stengt:

 

Omsetningsfall: 70 prosent

Faste kostnader: 500 000/mnd

0,7 x (500.000 X 0,8) = 280.000 – 10.000 = kr 270.000 i kompensasjon.

 

 

Ingen bedrifter vil motta full kompensasjon. For bedrifter som er pålagt å stenge er grensen for støtte satt til 90 prosent, justert for omsetningsfallet.

 

For andre bedrifter – altså de som ikke er direkte pålagt å holde stengt – er grensen satt til 80 prosent støtte, justert for omsetningsfallet. En «egenandel» på kr 10.000 blir også trukket fra. Det skal være et automatisk behandlingsløp, sjekket mot data i offentlige registre.

 

https://www.bnl.no/arbeidsforhold/hms/koronaviruset-rad/

Trenger du ytterligere bistand

Ta kontakt på mobil 934 40 970 eller mail m.bellingmo@naml.bnl.no

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970